Čekání na smrt

Život je pouze na smrt čekání,
copak neslyšíš její volání?

Proč mám svůj život žít
denně s ním zápasit?

Až smrt přestřihne nit
tak co z toho budu mít?

Smrt přijde a život můj zmaří
ať už jsem na dně nebo se daří