Óda na smrt

Smrtí vše končí i začíná
Smrt každý život zhasíná

Smrt je trest i spása
a v tom je její krása

Smrt je jak studna bezedná,
jak slepého pohled do temna

Když smrt vejde srdce nás bolí
Ona miluje koupel v tekuté soli