Storm

Jsem tak plná stesku,
toužím po objetí blesku.
Kapky padají na mou tvář
z nebe zmizela všechna zář.
Silný vítr mi odfouk"
můj vzácný klobouk.
Však co je mi po něm a ostatních věcech,
když na zemi zanechám majetek všecek.
Čekám na to bliknutí,
mé s věčností splynutí.
Jak anděl jasný mi přichází vstříc
a já najednou nevím, co mu říct.
On se mnou splynul a já s ním
a letíme k branám nebeským.
Že zmokla nám křídla? Nevadí,
v nebi nám všechno nahradí.